top of page
Screenshot_1.jpg
תדירות אכילה:
האם כלבך מקבל פינוקים נוספים?
האם יש רגישות למזון כלשהו?
תאר את הצואה של כלבך
כמה פעמים ביום עושה צרכים?
רמת פעילות:
מצב רוחו של כלבך
מה הבעיה שממנה כלבך סובל?
כמה זמן הבעיה נמשכת?
המצב הרפואי הכללי של כלבך
האם כלבך היה או נמצא כעט בטיפול רפואי?
האם הכלב קיבל כדורים או זריקות
האם הכלב עבר בדיקות דם או צילומים ?
bottom of page